Описание

За Продукта

Изопропиловият алкохол е страхотен продукт за обезмасмяване и финално подготвяне на повърхността преди нанасяне на защитно покрити.
Важно е да се обезмасли преди да се нанесе покритие, било то вакса, сийлант или керамично покритие, за да може продукта да направи добра връзка с
повръхността. Продукта е със съдържание 99% изопропилов алкохол и е препоръчително да се разреди преди употреба.