Описание

ЗА ПРОДУКТА

 

 

BadBoys IPA е висококачествен продукт за обезмасляване на повърхности преди нанасяне на различни видове защити ( керамични покрития, вакси и други). BadBoys IPA
е създаден от virgin ipa. Съществуват два вида IPA ( изопропилов алхохол) virgin ( такива, които никога преди това не са ползвани за никакви процеси) и вторични ( такива, които вече са били използвани в технологичен процес. След, като са били ползвани такива вторични IPA продукти, се преработват и продават за последващо ползване, като това компреметира качеството, а също така може да съдържат нежалани примеси. Продукта е концентрат и се разрежда преди ползване по ваше желание – 50 – 50 с вода или различни вариации спрямо вашите желания и нужди.