Sofia Detailing Studio приключи поредно детайлинг обучение, с което помогнахме за развитието на детайлинг индустрията в България, като обучихме
нови бъдещи детайлъри. Те преминиха през теоритично и практическо обучение, като положиха и изпит. Също така така бяха сертифицирани и за работа с премиум защитните покрития на Artdeshine.